Generaal Johan de Waal

Familiewapen Johan de Waal

                                                                                                

J. de Waal

CAPDeWaalSutherland

Johan de Waal                                                                                                                                                    Cornelia Anne Pauline Sutherland

Johan werd in Batavia geboren op 27 september 1848 als zoon van Engelbertus de Waal, Minister van Koloniën en  Marie Anna Theodora van der Hucht. De familie van der Hucht komt voort uit het geslacht van der Hucht in Zierikzee. Veel later kwamen de families Kerkhoven en van der Hucht tot de conclusie om duurzaam te gaan ondernemen in Nederlands Indië. Hun ondernemingen vormde de basis van het boek van Hella Haasse: `De Heren van de Thee` Zie voor het parenteel: VanderHuchtxDewaal

Johan kwam als 10 jarige jongen naar Nederland, waar hij in Den Haag opgroeit en in Breda gaat studeren aan de Koninklijke Militaire Academie. Hij trouwt op 25-5-1877 in Den Haag met Cornelia Anna Pauline Sutherland, dochter van Generaal-majoor J.B.J. Sutherland.

Johan was onder de indruk geraakt van zijn schoonvader en zijn militaire carrière, maar ook van de hele militaire familiegeschiedenis van de familie Sutherland, dat hij besluit om eenDeWaalarmoirie alliantiewapen te laten ontwerpen van de families De Waal en Sutherland. Dit wapen wordt nu door de familie De Waal gedragen en in 2014 is besloten dit wapen definitief als familiewapen te voeren.

De familie Sutherland heeft carrière gemaakt als soldaten van de VOC en later in het Staatse Leger en de KNIL. De eerste Sutherland was James, geboren in Wick Caithness Schotland. De VOC heeft een lange traditie om militairen te recruteren in Schotland. Zie verder op andere pagina´s van deze site.

Op 22-7-1868 werd Johan benoemd tot 2e luitenant bij het Regiment Veldartillerie.

Johan de WaalJohan de Waal Arnhem 1868<

Hij werd gedetacheerd bij de Stafschool van 1-11-1872 tot 1 -5-1873.

Op 6-8-1873 volgde de bevordering tot 1e luitenant, hij werd per 13 augustus van dat jaar geplaatst bij het 3e Regiment Vestingartillerie.JohandeWaalGenerale Staf Op 1-5-1876 werd Johan overgeplaatst naar het 1e Regiment Veldartillerie.

De benoeming tot adjudant van de gouverneurs Van Willes en Simon van de Koninklijke Militaire Academie had plaats op 19-4-1877. Hij kwam daarna  voor  de aanstelling  als Kapitein bij Generale Staf vanaf 29-10-1881 in aanmerking . In de tussentijd werd dochter Engelbertha Carolina Anna te Breda op 30 april 1878 geboren. BiadeWaal10jrZij werd voor het gemak Bia genoemd. Deze talentvolle en intelligente dochter overleed al vroeg in Den Haag op 24 januari 1896.

Een tweeling werd geboren op 11 januari 1880 ook in Breda. Deze jongens ware, Johan Jacobus Marinus en Eduard Frederik Hendrik. Zie voor deze twee elders op deze pagina’s.

De indeling bij het 1e Regiment Veldartillerie volgde op 14-1-1891, waarna hij werd benoemd tot adjudant van de Inspecteur der Artillerie op 13-4-1893.

P10102902015-05-12 002 2015-05-12 002

Johan met vrouw Pauline, dochter Engelbertha Carolina Johanna(Bia) en de tweeling Johan Jacobus Marinus en Eduard Frederik Hendrik.

Op 21-8-1895 werd Johan aangesteld als Majoor  bij de Generale Staf en werd op  23-4-1900 bevorderd tot Luitenant-Kolonel en op 19-7-1901 aangesteld bij het 1e Regiment Veldartillerie.

Op 24-10-1902 volgde de bevordering tot Kolonel en werd commandant van het 1e Regiment Vestingartillerie op 2-11-1903.

Overplaatsing als commandant op 23-4-1904 naar het 2e Regiment Veldartillerie, waarna hij op 10-5-1905 werd bevorderd tot Generaal-Majoor, commandant der Vestingartillerie.

Johan kwam uiteindelijk door overplaatsing op 1-11-1906 terecht bij de bereden Artillerie, waarna hij op 7-6-1908 werd benoemd tot inspecteur van hetzelfde wapen.

Caroline Anne Pauline de Waal SutherlandEervol ontslag werd Johan verleend per 1-5-1909 onder toekenning van de rang van Luitenant-Generaal.

Het pensioen was reden voor Johan om lid te worden van Het Nederlandsche Roode Kruis. Hij werd ondervoorzitter van het hoofd-comité en was in die hoedanigheid de rechterhand van de voorzitter prins Hendrik.

1365798562<

In 1913 kwam Johan te vallen en gleed ongelukkig ten val op de stoeprand. Hij herstelde niet echt van zijn verwondingen, zodat hij zijn huis op de Alexanderstraat 24 te Den Haag liet aanpassen door de aanleg van een lift, die alle verdiepingen van souterrain tot zolder kon bereiken.

De Haagse Burgerwacht  werd mede door Johan opgericht. Dit werd mede ingegeven door het feit dat Johan een groot aanhanger was van  het Huis van Oranje. Hij was dan ook tevens lid van het Haagse Comité voor Volksfeesten. Ook het het Comité voor de oprichting van het standbeeld van koning Willem II werd door hem verrijkt. Daarnaast was Johan commissaris van het Fonds tot Ondersteuning der Weduwen en Weezen van vrijwillig dienende Militairen beneden de rang van Officieren en ere-commissaris van de Koninklijke Vereniging van Gepensioneerde Onderofficieren.

Johan was 14 jaar lang voorzitter van  de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Toen hij in 1920 aftrad werd hij tot erelid benoemd.

300px-Waal,_J__de__Generaal_majoor__commandant_der_bereden_artillerie_van_het_Nederlandse_leger_te_Den_Haag

Luitenant-generaal Johan de Waal

Johan was ook Commissaris van de N.V. Robijns & Co´s Drukkerij te Nijmegen. Mede commissarissen waren Mevrouw Wed. S. van Overstraten-Kempees uit Nijmegen, N.J. Hoorweg, Oud-Administrateur van Deli-plantages uit ´s Gravenhage, H. Hamer, Directeur van een Technisch-Bureau uit Haarlem en Ch.L. Boucher, boekhandelaar uit ´s Gravenhage. Uit nagelaten correspondentie en verslagen blijkt dat Johan optrad als woordvoerder. In een speciaal geval verdedigde hij de Drukkerij tegen de Tucht-Unie in 1914 naar aanleiding van het kinderweekblad “Van alles en nog wat” over de verschijningsvorm. Na wat gesteggel en toezeggingen omtrent redactie en verschijning, zegde de Tucht-Unie haar medewerking toe.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden 1898.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 1906.

Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier.

Commandeur 1e klasse van de Danneborg Orde.

Groot-Commandeur van de Orde van de Verlosser van Griekenland.

Drager van de Medaille van het Rode Kruis.

Johan overleed 2 jaar na zijn Pauline op 16-4-1922. De bijzetting in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats in Den Haag werd met grote belangstelling verricht. Prins Hendrik als voorzitter van het Rode Kruis was aanwezig. De oud-opperbevelhebber van land- en zeemacht was er om de laatste eer te bewijzen. Ook de oud-ministers Pop en Alting von Geusau betoonden hun respect.

Publicaties van Johan de Waal:

Handboek voor den Nederlandsche soldaat der Infanterie, Cavalerie en Veldartillerie” door J. de Waal
Co-auteur: C.H. Hummelinck
Uitg. Knierum 1881

De bestaande inrichting der Nederlandsche krijgsmacht is ongrondwettig” door J. de Waal
Uitg. Stemberg 1881

“Vrijwilligers bij de Militie” door J. de Waal
Uitg. Broese april 1882. Dit artikel is ook opgenomen in de Militaire Spectator 1882; 51; 584

Het aanschaffen van paarden in oorlogstijd” door J. de Waal
Sn. 1884

Het Nederlandsche leger op voet van oorlog” door J. de Waal
co-auteur: E. van Gendt
Uitg. 1884: De Gebroeders Van Cleef

Garnizoensgewijze dislocatie der staven, korpsen en inrichting van het Nederlandsche leger op 1 mei 1886” door J. de Waal
Sn. 1886

De hervorming van onze levende strijdkrachten” door J. de Waal
Uitg. Van Doorn 1898

Het Nederlandsche Roode Kruis: zijne taak in oorlogs- en in vredestijd” door J. de Waal
Uitg. Nederlandsche Roode Kruis 1910

Een Reactie op “Generaal Johan de Waal

  1. Johan de Waal was in 1911 ook lid van het Centrale Comité van de Nederlandsche Padvindersorganisatie in Amsterdam.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s