Sutherland parenteel

ArmoirieSutherland

Cornelia Anna Paulina de Waal, geboren Sutherland 1850-1920

Genealogy Sutherland, parenteel James Sutherland

James Sutherland is vanwege een recruteringscampagne in de jaren 1752 en verder van de Republiek terecht gekomen in  het leger in Nederland. Hij werd geplaatst als korpoaal in het 2e Bataillon van het Regiment Stuart. Dit Regiment kent een lange geschiedenis in de Nederlanden. De geschiednis van het Regiment Stuart is door James Ferguson beschreven in zijn boek ” The Scots Brigade”, gepubliceerd in Edinburgh 1898-1901. In 1787 werd de Brigade als Brits korps in Nederlandse dienst opgeheven. Een deel van de betrokken 3 Regimenten werden opgenomen in het Nederlandse Leger. Het Regiment Stuart werd als naam in ere gehouden mede door het hieronder beschreven geslacht Sutherland, later ook in Nederlands-Indië.

Navorsingen in het doopregister van Wick (vol,43/1, 1703-1756) laten James mogelijkerwijs de zoon zijn van James Sutherland in Papigoe. Doopgetuigen James Reachyn en James Murray. Dan zou zijn geboortedatum 10-4-1740 moeten zijn en niet 1746 zoals aangegeven staat op het St.Walburgskerkhof te Zutphen.

I

James (Jacobus) Sutherland, geb,10-4-1742 (1746?) te  Wick, Caithness Schotland, son of James in Papigoe doopgetuigen James Reachyn en James Murray, overl. 14-2-1806 te Zutphen, begraven  St. Walburgskerkhof Zutphen, Korporaal in het 2e Bataillon van het Regiment Stuart, tr. 16-8-1773 te Zutphen JohnAnn Richie, geb. 30-4-1755 (7-1-1754?) te Yperen, Vlaanderen, overl. 20-5-1827 als weduwe van Gerrit van Duren, dr. van Robert Richie, sergeant in de Compagie van Colonel Munro, 1e Bataillon van het Regiment Stuart en  Jane Gown(Gun). Johanna Richie stierf als weduwe van Gerrit van Duren te Zutphen op 20-2-1827.

Het regiment Stuart verbleef in de jaren 1772-1776 in het Garnizoen van Zutphen.

Op de Rangeerlijste van de Compagnie van den Luitenant Collonel Ferrier in het 2e Bataillon van het Regiment Infanterie van den Generaal-Majoor Stuart zooals dezelve gemeeten is op den 24e maart 1781 binnen het Garnizoen van Namur vermeldt Corporaal James Sutherland, lengte op kousen: 5 voet, 5 duym, 5 streek (ca. 1,63 m, op een leeftijd van 39 jaar).

In december 1794 kwamen James Sutherland en Joanna Ritchie als leden van de Nederlands Hervormde kerk vanuit Groningen te wonen in Zutphen.

Kinderen:

 1. Robert ,geb. 1-5-1775 te Zutphen, overl.16-4-1858, volgt II
 2. Jean(v),geb. 4-7-1779 te Arnhem, ged. 6-7-1779 te Arnhem
 3. John Richie, volgt IIb
 4. Hendrica Balnearis, geb. 11-11-1787 te Breda tr. 4-3-1812 te Utrecht Cornelis van Ellinkhuizen, ged. Renswoude 25-8-1782, banketbakker, zn. van Jacobus Ellinkhuyzen en Margaretha Brouwer.
 5. Johanna, ged. Groningen 28-3-1790, begr. Utrecht 20-2-1810
 6. Anna, ged. Martinikerk te Groningen 29-1-1794, overl. 28-12-1874, tr. Utrecht 5-5-1830 Roelof Murk, ged. IJsselstein, 4-5-1798, klompenmaker en metselaar, zn. van Lambert Murk en Maria van der Kwast.
 7. Jacobus, volgt IIc

Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) | Breda | Dopen nh Breda 1778-1810:????????????

II

Robert Sutherland, geb. Zutphen 1-5-1775 tr. 23-3-1801 voor de huwelijkscommissarissen en 29-3-1801 in de Broederenkerk te Zutphen met Cornelia Gouffé, geb. 24-2-1774 te ´s Gravenhagen, overl. 24-2-1850 te Broek in Waterland, dr. van Jean Babtist Gouffé, geb. 21-4-1753 Frankrijk, overl. Bengalen en Magdalena C. Annokkee (Annocqué),geb. 18-7-1754 te Gent, dr van Izaac Annokkee en Cornelia Mulder.

R.Sutherland1775Kapitein Robert Sutherland 1775-1858

The which day James Sutherland, corp. in the 2nd Batt.(Regiment Stuart) had a son baptized, called Robert by his wife John Ann Richie, in the town church, the minister being absent.(Ferguson,1901)

Robert deed in Zutphen in het jaar 1805 belijdenis. Bij zijn huwelijk was Robert Bombardier in de 5e Compagnie van het 3e Bataillon van de Bataafse Artillerie in het Garnizoen Zutphen.

Vanaf 16-11-1834 woonde Robert met zijn vrouw en hun dochters Sophia en Charlotte in Broek en Waterland. Bij zijn pensionering in 1847 had hij de rang van Kapitein der Infanterie en verhuisde naar Amsterdam.

Robert schreef zijn levensverhaal op met de titel: “Memorie nopens de inname van de vesting Nijmegen, den 8e November 1794”. De Franse inval leidde tot het krijgsgevangenschap van Robert.

Over Robert Sutherland door J.J.M. de Waal overgenomen uit:

Militair stamboek 124 eerst opgemaakt 30 december 1807.

Robert Sutherland geboren te Zutphen, den 1e mei 1775, getrouwd, zes minderjarige kinderen, waaronder 3 van het mannelijk geslacht.

Gediend:

Tamboer en Korporaal bij het 2e Bat. van het gewezen Regiment Stuart:

 1. 25 maart 1787-6 jaar 1 maand 7 dagen
 2. 1 mei 1793-2 jaar 1 maand 26 dagen

Kanonnier bij het voormalige Derde Bataljon Artillerie.

 1. 18 augustus 1795 6 maanden 4 dagen
 2. Korporaal 22 februari 1796 6 maanden 7 dagen
 3. Fournier 28 augustus 1796 2 jaar 10 maanden 10 dagen
 4. Bombardier 8 juli 1799 10 jaar 5 maanden 23 dagen

Paspoort op verzoek gekregen.

Veldtochten:

 1. 10 januari 1787 te Oudewater bij de affaire onder de orders van wijlen den Heer Kommandant  Balnearus. Bij Wijk bij Duurstede in het kamp van Bunnik en Zeist.
 2. 1794 Bij het bombardement van Nijmegen en als krijgsgevangene naar Frankrijk gevoerd.
 3. 1797 Geëmbarqueerd op de Rede van Tessel.
 4. 1799 in Noord-Holland bij de inval van de Engelsen en de Russen
 5. 1830 In de vesting van `s Hertogenbosch tijdens de opstand van België

Opleiding:

 1. Klerk en fungerend Kwartiermeester 1 juni 1802 bij de voormalige Artillerie en Genie School
 2. Sergeant-Majoor in aide van de Thesaurier, 1 januari 1810 1 jaar 3 maanden bij de gewezen Koninklijke Militaire School te Amersfoort. Incorporatie

In Franse Dienst:

Adjudant bij het Korps der Genie 11 april 1811 3 jaar. Gerepatrieerd.

Veldtochten:

Te Luxemburg in 1813 en 1814. Op 18e februari 1814 bij het doen van een uitval gerepatrieerd. Vervolgens bijgewoond, eerst geheime doch mislukte aanval op de vesting onder de orders van de Heer Generaal der Hessische troepen von Dörmberg…. (niet goed leesbaar)

Nederlandse Dienst:

 1. 2e Luitenant Algemene werving 1 april 1814 1 jaar 4 maanden 18 dagen
 2. 1e Luitenant bij de Generale Staf der Armee 19 augustus 1815 2 jaar 4 maanden 11 dagen
 3. Ter dispositie van het Departement van Oorlog en geëmployeerd als administrateur van kleding en wapening van Afdeling 15 april 1817 tot 1 october 1818
 4. Op temporair pensioen benoemd als administrateur van kleding en wapening der Afdeling op 8 november 18..(onleesbaar)
 5. Toegevoegd aan de staf van Z.K.H. Prins Frederik in de jaren 1816-1818
 6. Volontair  bij de 5e Afdeling Infanterie 16 augustus 1822 1 jaar 7 maanden 24 dagen
 7. Kadet 9 april 1823
 8. Kadet Sergeant titulair 26 october 1825
 9. 2e luitenant 21 juli 1828
 10. Bij besluit van Zijn Majesteit No 99 aangesteld tot Kapitein Fuselier op 28 december 1828

Veldtochten:

 1. 1830 bij het Mobiele Leger bij gelegenheid van den opstand in België
 2. 1831 op de Citadel van Antwerpen
 3. 1832 op de Citadel van Antwerpen
 4. 1834 in de Vesting van Bergen op Zoom

Decoratiën:Het metalen Kruis.Decoratie van Robert Sutherland

Vereerd met het Militaire Kruis 3e klas den 5e april 1832

Bron: familiearchief De Waal

Kinderen:

 1. Johanna Magdalena, geb. 28-1-1802 te Zutphen, ged. 16-2-1802 Broederenkerk, overl. 30-11-1861 te Broek in Waterland tr. Leiden 15-3-1833 Gerardus van den Steen, medicinae doctor, geb. Utrecht 24-5-1806, overl 26-6-1870, zn. van Hendricus Johannes van den Steen, Luitenant en oliemolenaar en Anna Maria van Zwol. Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.
 2. 2.       Jan Baptist Jacobus, geb. 31-7-1803 te Zutphen, volgt IIIA
 3. 3.       Eduard Boudewijn, geb.22-10-1805 te Zutphen, volgt IIIB
 4. Eizo Athanase, geb. 17-7-1807 te Amersfoort, overl. aldaar 5-10-1807
 5. Henriette Amelia, geb. 21-8-1808 te Amersfoort, overl. 26-10-1808
 6. Sophia Theodora, geb. 25-5-1810 te ´s Gravenhagen tr. 5-8-1847 Hendrik Jacobus van Mourik, geb 10-3-1807 te Amsterdam, zn. van Jacob Jan van Mourik en Maria Foon
 7. Charlotte Julia, geb.8-12-1812 te Coevorden, overl. 20-7-1871 te Amsterdam
 8. Willem Karel Adolf Orange,geb. 14-2-1815 te Amersfoort, volgt IIIC
 9. Cornelia Johanna Katerina,geb. ´s Gravenhage 3-9-1818,overl. aldaar 3-10-1818

II

B.    John Richie Sutherland, geb. Sluis 27-2-1785, ged. Gereformeerde Kerk aldaar 3-3-1785, overl. Utrecht 18-8-1850. Poorter Utrecht 22-5-1807, winkelier 1830, daarna houder van een koffiehuis tr. 1e 1806 Johanna Elisabeth Limpers uit Arnhem, overl. 5-9-1844, tr. 2e Utrecht 26-3-1845 Johanna Margaretha Hardie, geb. Utrecht tussen 1809 en 1811, dr. Van Christiaan Hardie en Sassna van Otto, beide RK gedoopt.

Kinderen:

 1. 1e huwelijk Arnoldus Jacobus
 2. Johannes Bernardus
 3. Jacoba Rebekka, geb. Utrecht 13-1-1847

C.   Jacobus Sutherland, geb. Zutphen 3-12-1796, ged. Aldaar 6-12-1776, belijdenis te Maastricht, 30-3-1829 gepasporteerd kanonnier, woonde en overleed St. Pietersberg bij Maastricht, 9-9-1864, tr. Maastricht 15-5-1822 Maria Elisabeth Lamour, geb. Maastricht 26 1797 herbergierster, overl. St. Pietersberg 4-12-1865, dr. Van Martinus Lamour en Anna Catherina Lerutt.

Kinderen:

 1. Martinus, volgt IIIf
 2. Pieter, gen. Maastricht 4-1-1820, gewettigd 15-5-1822. Milicien 26-4-1842, soldaat bij het 2e Regiment Infanterie 25-3- 1843
 3. Joannes Leonardus, geb. Maastricht 6-11-1821, gewettigd 15-5-1822, militair loteling 6e Regiment Infanterie 1840, soldaat in het Bataillon Jagers 30-4-1841. Overl. ´s Gravenhage Garnizoenshospitaal 7-5-1845
 4. Cornelis, ged. Maastricht Hervormde Kerk 3-7-1841
 5. Johannes Jacobus, geb. Maasttricht 13-7-1836, ged. 17-7-1836 ( get. Johannes L`amour en Geertruida Ruivenkamp.

III

 1. J.B.J. Sutherland uit CBGJan Baptist Jacobus Sutherland, geb. 31-7-1803 te Zutphen,  Generaal- Majoor van het Nederlandsch Oost Indisch Leger, 10-3-1831 Ridder Militaire Willemsorde 4e Klasse, 12-8-1836 Ridder Militaire Willems Orde 3e Klasse, Kommandeur van de Eikenkroon, 6-12-1846 Ridder van de Orde van de Nederlandse Leeuw overl. 29-5-1865 te  Bloemendaal tr. 25-3-1847 te Gorinchem met Anna Elisabeth Mattheijer, geb. 7-7-1820 te ´s Gravenhage, overl. 18-11-1912, dr van  majoor Paulus Mattheijer, P.Mattheyergeb. 24-7-1794 te `s Gravenhage, 1e luitenant van het 1e Bataljon 9e afdeling Nationale Militie, 3-2-1832 Ridder van de Militaire Willems Orde van de 4e Klasse,, kapitein van het 2e Bataillon der 14e Afdeling Infanterie, benoeming tot majoor bij KB op 26-7-1848, overl. Breskens 1849, zn. van Jacob (Jacques) Uhlrich Mattheyer  en Adriana van Markeveld, getr. met Hester Mattheyer-van der KooyHester Elisabeth van der Kooy.

Anna Elisabeth Sutherland-Mattheyer schonk een gebonden zakbijbel met goud op snee aan haar achterkleinkind Pauline de Waal. Op het voorblad schreef zij deze woorden: ´Dit boekje geef ik als souvenir aan mijne lieve achterkleindochter Pauline de Waal. In dagen van leed en sterke boosheid, was den schouw van de maar, dan voor die der woorden dikwijls  troost en bemoediging. Wat zal ik zeggen, kleine lieveling, dat uw zijn steeds zij een vreugde voor uwen ouders, vergeet nooit hun liefde en zorgen door nooit hun verdriet door ondank. Tot besluit dit woord Wiens een zijn, dit zal geluk verschaffen boven alles. Gods werken mogen deze woorden vervullen. Is de wensch van u liefhebbende overgrootmoeder A.E. Sutherland-Mattheyer, 26 mei 1910‘ ( zij was toen bijna 90 jaar!)

Kinderen:

 1. Robert  Gerardus Jacobus, R.G.J. Sutherland, kapiteingeb. Weltevreden 29-5-1848 te Batavia, overl. 11-11-1880 te Anagaloe-eng (Magloen)  Atjeh tijdens gevechten aldaar. Aangenomen bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda 1864. Op 22-7-1868 bij KB benoemd tot 2e luitenant en aangesteld bij het Regiment der Infanterie van de KNIL.  Kapitein der Infanterie, Ridder Militaire Willemsorde 4e klasse met de Gouden Kroon 1875.   foto: Robert Gerardus Jacobus
 2. Cornelia Anna Paulina, geb. 5-6-1850 te Kedong Kebo, Bagelen, Java, overl. 29-10-1920 te ´s Gravenhagen, tr. ´s Gravenhage 24-5-1877 met Johan de Waal geboren te Batavia.
 3. Anna Sophia Charlotte , Anna Sutherlandgeb. 12-4-1856 te Nieuwer Amstel, overl. 6-11-1917 ´s Gravenhage
 4. Eduard Frederik Hendrik, geb.13-5-1858 te Haarlem, Luitenant ter Zee 2e klasse 10-11-1878, verdronken in 1880? Hij werd  per 4-10-1881 als vermist aangegeven.           Foto: Eduard Frederik HendrikEduard Frederik Hendrik Sutherland

SutherlandwapenMaansteengravure familiewapen uit de nalatenschap van Anna Sophie Charlotte Sutherland(3X1,5 cm)

Zie verder over de loopbaan van Generaal J.B.J. Sutherland op de desbetreffende pagina

IIIb  Eduard Boudewijn SutherlandEduard Boudewijn Sutherland, geb. Zutphen 22-10-1805, overl. 11-7-1843 te Loosdrecht , Loopbaan: cadet fuselier 1822, kader sergeant 1825, 2e luitenant van de 3e afdeling Infanterie 21 juli 1828, 1e luitenant van de 9e afdeling Infanterie 14 augustus 1831. 4 veldtochten  en onderscheiden met het Metalen Kruis. Uit dienst in 1839. Ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Vreeswijk, tr. Amersfoort 1-6-1839 Henrietta Margaretha Alberdina Buddingh,geb. 11-1-1810 te Loga Nedersaksen , dr. van Hendrik Jan Buddingh,1817 kapitein te Brugge en Hilke van Aschwegen.

Kinderen:

 1. Hendrik Jan Robert, geb. 13-4-1840 te Vreeswijk,overl. 15-4-1840
 2. Hendrik Jan Robert, geb. 30-5-1841 te Vreeswijk,overl. Ede 3-1-1889, tr. Broek in Waterland 27-12-1871 (9-11-1871) met Grietje Jacoba van Veen, geb. Meppel 17-6-1848. Op 16-9-1880 bij KB benoemd tot Luitenant ter Zee 1e Klasse, gedetacheerd bij de Rijks Werf te Willemsoord, Kapitein Luitenant ter Zee 1-5-1883. Zij hebben 4 kinderen.
 3. Johanna Cornelia Sophia,geb. 12-10-1842 te Loosdrecht,overl. 31-12-1842

IIIc  Willem Karel Adolf Orange Sutherland, geb. Amersfoort 14-2-1815, overl. Amersfoort 27-4-1869 tr. Batavia 3-1-1849 Annetta Theodora Schenkhuysen,geb. 3-12-1821 te Makassar, overl, 7-12-1866 te Makassar, dr. Theodoor Schenkhuysen, ged. Amsterdam 11-9-1777, zn. van Thomas Schenkhuijzen, fiscaal magistraat en Raad van Justitie van Makassar, overl. aldaar 27-1850 en Louisa Theodora van Lahoe, ‘vrije Indische vrouw van Balla’ , overl. Makassar 10-7-1848.

Hij treed in dienst als soldaat bij de 5e afdeling Infanterie op 1-1-1831, sergeant per 22-10-1833 en vertrok op 13-7-1834 met attestatie naar Nederlands Indië. In het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 2e Luitenant  24-8-1840. Eervol ontslag 25-3-1844. Hierna vindt hij bij het Makassaarsch handels- en advertentie-blad eerst als werknemer emplooi en daarna als uitgever. Hij verzorgde ook jaarboeken over Indische zaken.

Kinderen:

 1. Annetta Cornelia Magdalena Charlotta,geb. 4-4-1850 te Batavia, tr. te Makassar 5-6-1876 met M. Vermeulen.
 2. Eduard Robert Theodoor, geb. Molenvliet 13-3-1851 te Batavia, overl. Batavia 4-6-1910,posthouder te Savoe en West Soemba, geh. met CH.
 3. Jacques Robert Gerard, geb. 25-8-1853 te Batavia, 1e klerk van ass. Resident van Kendal, tr. Semarang 5-5-1883 Juliana Georgina Jacoba da Silva.
 4. Karel Louis,geb. 21-1-1855 te Batavia, overl. aldaar 1-9-1855
 5. Hermine Charlotte, geb. Batavia 4-7-1857
 6. Sophia Theodora, geb.4-7-1858 te Batavia, overl. 4-4-1907 Weltevreden, Batavia
 7. Charlotte Amalia Francina, geb. Makassar 19-4-1864, overl. Kendal 30-3-1885 tr. Kendal 24-7-1884 Gustaaf Adolph Knops

IIId   Arnoldus Jacobus Sutherland, geb. Utrecht 7-8-1807, ged. aldaar 12-8-1807. In 1836 schutter bij de mobiele schutterij van Utrecht, timmerman van 1836 tot 1859, overl. na 1874,tr. Utrecht 10-2-1836 Aaltje van Blitterswijk, ged. Culemborg 28-5-1811, overl. Utrecht 24-8-1883, dr. van Dirk van Blitterswijk, bouwman en Dirkje van Tiel.

Kinderen:

 1. Jan, geb. Utrecht 17-4-1836, goudsmid, overl. aldaar 27-6-1859
 2. Dirkje, geb. Utrecht 16-10-1838
 3. Dirk, geb. Utrecht 18-4-1840, letterzetter in 1869, overl. aldaar 6-8-1869
 4. Levenloos kind, geb. Utrecht 17-6-1841
 5. Levenloos kind, geb. idem
 6. Aaltje Elisabeth, geb. Utrecht 8-12-1842, overl. aldaar 1843
 7. Jacobus Arnoldus, geb. Utrecht 8-12-1842
 8. Anthonia Elisabeth, geb. Utrecht 21-8-1844
 9. Hendrikus, geb. Utrecht 19-7-1846, overl. aldaar 2-2-1847
 10. Willem, geb. Utrecht 30-6-1848, overl. aldaar 12-8-1848
 11. Aaltje, geb. Utrecht 21-8-1850, dienstbode in 1875. Haar dochter Aaltje Sutherland, geb. Utrecht 24-8-1875, overl. aldaar 15-9-1875
 12. Elisabeth, geb. Utrecht 2-10-1855, tr. Utrecht 15-1-1879 Adrianus Anthonie van den Bol, geb. Utrecht 11-11-1875, letterzetter in 1879, zn. van Johannes van den Bol, schoenmaker en Catharina Maas.

IIIe   Johannes Bernardus Sutherland, geb. Utrecht 14-10-1809, ged. aldaar 22-10-1809, overl. aldaar 13-11-1861, milicien 5e afdeling Infanterie, schilder en tapper, tr. 1e Utrecht 18-6-1834 Hendrica Coersen, geb. Amsterdam 13-6-1815(als Hendrik), overl Utrecht 17-4-1846, dr van Harmanus, scheepstimmerman en Catharina Penning, tr. 2e 5-5-1847 Maria Wilhelmina Clasina Godart, ged. Utrecht in de Buurkerk 2-9-1810, tapster, dr. van Gerrit Godart en Anna Christina Schermbeek

Kinderen:

 1. 1e huwelijk Jan Richie, geb. Utrecht  11-4-1835, ook bekend als Johannes, tr. Elise Catharina Hennigs. Twee kinderen
 2. Hermanus Jacobus, geb. Utrecht 12-7-1841,overl. aldaar 28-10-1867 bediende in de tabakshandel.
 3. 2e huwelijk Hendrikus Bernardus, geb. aangifte Utrecht 26-9-1848, overl. aldaar 23-9-1867
 4. Catharina Cornelia, geb. Utrecht 12-10-1849, overl. aldaar 16-1-1853
 5. Cornelia Wilhelmina Clasina, geb. Utrecht 23-10-1850, tr. aldaar 23- 10-1872 Johannes Ruys, geb. Utrecht 6-3-1850
 6. Gerardus Izak, geb. Utrecht 24-6-1852, overl. aldaar 22-2-1871

IIIf     Martinus Sutherland, geb. Maastricht 17-3-1818, gewettigd 15-5-1822,overl. aldaar 1-10-1888, tr. St. Pieter bij Maastricht 6-6-1844 Maria Anna Kurvers, geb. Maastricht 4-4-1820, overl. aldaar 9-6-1880, dr van Joannes Nicolaus Kurvers, werkman en Anna Maria Nelissen

Kinderen:

 1. Maria Hubertina, geb. St. Pieter 19-11-1846, tr. Maastricht 1-7-1868 Jan Reint Gerrit Starke
 2. Martinus Hubertus, geb. St. Pieter 3-10-1848, overl. Breda 28-2-1895, tr. Maria Goeijers(Goeijens), geb. Breda 2-10- 1860, winkelierster. Loteling bij het 2e Regiment Infanterie 14-7-1868, oppasser bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda  1880. Vijf kinderen.
 3. Jacob Eduard, geb. Maastricht 28-9-1857, overl. , dagloner, vertrekt 2-8-1883 van Maastricht naar Antwerpen, tr. Maastricht 6-10-1880  Maria Anna Lemmens, geb. Maastricht 29-8-1859, sigarenmaakster, dr. van Joannes Ludovicus Hubertus, kleermakersgezel en Maria Gertrudis Loyens. Vijf kinderen.

1775 14 Jan^which day John Edwards, Granadier in the 1*Batt., and his wife Jennet Rhoda, had a son baptized, called Storrer. Witnesses, John Robins, corp., and John Crighton, Granadier, both in the 1″^ Battalion. Grant. Zutphen, Janary the 14*^. The which day Donald Grant, sergeant in the 1″^ Batt., and his wife Henrika Hoeyen, had a daughter baptized, called Jennet. Witnesses, Sergeants Scott and Richie, both of the !■* Batt. 19 March Schnitzler. Zutphen, March the 19th. The which day William Schnitzler, soldier of the 2* Batt., and his wife van de Poll, had a son baptized called William Galbraith. Witnesses were Alex. Davidson and William Brown.

9 April Bolt. Zutphen, Aprile the 9^. The which day Johan Bernard Bolt, soldier in the 1″^ Batt., and his wife Hermina Witholdt, had a son baptized, called Johan Philep. Witnesses, Valentin Zippel and Andries Boomberger, both soldiers in the Regiment. 1 Mei Sutherland. Zutphen, May 1. The which day James Sutherland, corp. in the 2^ Batt., had a son baptized, called Robert, by his wife John Ann Richie, in the town church, the minister being absent.

Here endeth the Ministration of the Reverend M’ Patrick Cunningham.

Spink. Zutphen, Aprile 81"*. The which day David Spink, soldier in the 
l''*^ Batt., and his wife Gertruy SchefFer, had a son baptized, called 
George. Witnesses, Robert Richie, 
sergecuit, and George Paul, schoolmaster, both in the 1"*^ Battalion. 
Aug* 23^, 1775 daughter to Greorge Paton and Meggelina Schaap Huysen, his 
wife, was bom and baptized. Testes, Serg* Robert Ritchie and 
James Sutherland, corp. daughter of James Sutherland, corporal in Lieut. 
Colonell Ferriers comp^, and Ann Ritchie, his wife,,was born at Arnhem 
the 4th of July, and baptized the 6th  of July 1779. Witnesses, 
sergeant Robert Ritchie and corporal John Foord.

Zutphen^ August the 16^. The which dayJames Sutherland, corporal in 
the 2^ Batt** was maried with John Ann Richie, daughter of sergeant Richie 
of the !■* Batt^. Witnesses,Daniel Gun, soldier, and P. MacFarlane,corporal,
 both from the 2^ Battalion.

8 Reacties op “Sutherland parenteel

 1. Geachte
  Ik ben op uw pagina van de familie De Waal terechtgekomen via een zoekopdracht naar James Sutherland die een rechtstreekse voorourder van mij is.
  Wat ik bij U lees is James Sutherland, geb 10-4-1746 …..

  Tot hiertoe heb ik de geboortedatum van James zelf nooit nergens gevonden.
  Kan U mij een plezier doen en uw bron voor deze datum (en eventueel copij hiervan indien U dit zou bezitten) aan mij bekendmaken .
  Ik zou dit ten zeerste appreciëren.

  Alvast bedankt

  Marc Sutherland
  Antwerpen

  • Geachte Marc Sutherland,
   Uit de familiebeschrijving van de kleindochter (mijn betovergrootmoeder) van James kunnen wij de geboortedatum terugvinden. Ik heb overigens in het Nationaal Archief te Den Haag in de militaire stamboeken het lemma James Sutherland gevonden. Helaas is dit niet digitaal in te zien, dus moet ik het betreffende stuk opvragen en inzien. Ik zal u hier graag van op de hoogte houden.
   Wij achten overigens de gegevens waar wij over beschikken als vrij betrouwbaar. Het enige wat jammer is, dat het familiewapen dat de deze Sutherland´s voeren niet geregistreerd is in Nederland. Hoe zit dit in Belgie?
   Vriendelijke groet
   Gijs de Waal

  • Geachte heer Sutherland,
   Ik ben nog steeds bezig en onlangs nog om via een Schotse website en kennissen achter de geboortedatum en dus herkomst van onze gemeenschappelijke voorvader James te komen. Zodra ik meer weet, hoort u of ziet u dat onmiddellijk.
   Hartelijke groet,
   Gijs de Waal

 2. Gijs
  Het familiewapen is in België niet geregistreerd. Ooit heb ik een wapen gezien met een kat en het opschrift Sans Peur (en blijkbaar bestaan er nog varianten op ook) maar voor de rest is mij dit niet bekend.

  De Antwerpse tak Sutherland is als volgt afstammeling van James

  Ikzelf ben geboren in Merksem (Antwerpen) in 1956
  Mijn vader is Emielius (°Merksem 1916)
  Martinus (° Maastricht 1881)
  Jacob (° Maastricht 1857)
  Martinus (°Maastricht 1818)
  Jacobus (°Zutphen 1796)
  James (° Wick)

  Alvast bedankt voor de input.

  Marc

  • ik ben op zoek naar martinus Sutherland uit maastricht, die een zoonjohan julius heeft, eveneens geboren in Maastricht of Gulpen (bij Maastricht)
   kunt u mij daarbij helpen
   Vriendelijk dank Hans Pluijms (echtgenoot van Catharina Sutherland)
   .

 3. Pingback: Genealogicus Genealogie van de familie Richie | Genealogicus

 4. Geachte Gijs de Waal,
  Ik kom op uw website James Sutherland tegen. Hij is de vader van Catharina, geboren in 1782 te Namen, destijds een vestingsplaats van De Nederlanden en bekend bij de Schotse Brigade, overleden 30-10-1852 te Arnhem. Zij huwde met Hendrik Kerkkamp ergens rond 1800, die woonde te Warnsveld (nabij Zutphen). In onze familie heeft een schilderij bestaan dat exact hetzelfde is wat u boven toont en we hebben nog een lakstempel dat ouder moet zijn. Het wapen is in de 18de eeuw op de naam van Robert Sutherland geregistreed (zie de Heraldische Databank).
  Met vriendelijke groet,
  Jurn Kerkkamp

  • Geachte Jurn Kerkkamp,
   Ik ken de naam Kerkkamp in dit parenteel niet. Zou het een tweede huwelijk geweest kunnen zijn? Wij hebben alleen portretten van de zoon van James: Robert, en van de kleinzoon J.B.J. Sutherland.Ik ben erg geïnteresseerd in een foto van de lakstempel of zegel. Hebt u een uitgewerkte stamboom hiervan? Zo ja, dan ben ik uiteraard geïnteresseerd in een kopie ervan.
   Alvast reuze bedankt.
   Met vriendelijke groet
   Gijs de Waal

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s